ASP.NET Core ile Sunucu Cevaplarını Sıkıştırın (Response Compression)

Gzip veya Brotli ile sunucudan gelen cevapları sıkıştırıp performans artırma


Disable SSL Certificate Validation

"The remote certificate is invalid according to the validation procedure" hatası ve çözümü


Multithread uygulamalarda güvenli dosya yazma işlemi

Multithread uygulamalarda ReaderWriterLockSlim mekanizması ile güvenli dosya yazma işlemleri


.Net Core Sunucu Yapıları

Kestrel, Code Modules ve Http.Sys gibi sunucu kavramları ve açıklamaları


AjaxOnly Attribute On Dotnet Core

Dotnet Core ile gelen requestin ajax olup olmadığını anlamamıza yarayan attribute


Webapi System.Web.Http.HttpConfiguration. get_MessageHandlers() problemi

Webapi "Get exception Method not found: 'System.Collections.ObjectModel.Collection`1<System.Net.Http.DelegatingHandler> System.Web.Http.HttpConfiguration.get_MessageHandlers()'" sorunu nasıl giderilir?


VS2019'da Çift Tıklanınca Proje Dosyasının Açılmasını Engelleyin

Önceki sürümlerde projeye çift tıkladığımızda ağaç yapısı şeklinde kırılımları açarken VS2019 ile birlikte otomatik olarak proje dosyasını açıyor. Neyseki bu alışkanlığı devam ettirebilmek için seçenek koymuşlar.